Na arkuszu przedstawiono wykresy ruchu pojazdów A i B. Dane zamieszczone w tabelce dotyczą ruchu pojazdu C.

A. Jakim ruchem : jednostajnym, przyspieszonym czy opóźnionym przemieszczały się pojazdy A i B?
B. Na tym samym arkuszu sporządź wykres ruchu pojazdu.
C. Jakim ruchem poruszał się pojazd?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T20:33:35+01:00
Podpunkt A:
Pojazd A porusza się ruchem jednostajnym:
V = 2,25[m]/1[s] = 9[m]/4[s] = 2¼ [m/s]
V = const
Pojazd B porusza się ruchem przyspieszonym:
Punkt1 = (3,6 ; 2) V₁ = 3,6 / 2 = 1,8 [m/s]
Punkt2 = (7 ; 2,5) V₂ = 7 / 2,5 = 2,8 [m/s]
V ≠ const
Nie jest to ruch jednostajnie przyspieszony (przy założeniu, że dobrze odczytałem współrzędne) ponieważ,
dla V₀ = 0 [m/s]
a₁ = 2×s / t² = 2×3,6 / 2² = 1,8 [m/s²]
a₂ = 2×7 / 2,5 = 2,24 [m/s²]
a ≠ const

Podpunkt B:
Wykres w załączniku.

Podpunkt C:
Pojazd C porusza się ruchem opóźnionym:
Punkt1 = (5,5 ; 1) V₁ = 5,5 / 1 = 5,5 [m/s]
Punkt2 = (10 ; 4) V₂ = 10 / 4 = 2,5 [m/s]
Nie jest to ruch jednostajnie opóźniony ponieważ,
dla V₀ = 0 [m/s]
a₁ = 2×5,5 / 1² = 11 [m/s²]
a₂ = 2×10 / 4² = 1,25 [m/s²]
a ≠ const