Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:22:46+01:00
W Biblii, piękna i cnotliwa małżonka bogatego rządcy Joakima, córka Chilkiasza.

Dwóch starców, którzy byli sędziami zakochało się w pięknej żonie Joakima i pewnego razu, gdy się kąpała, chcieli ją zdobyć. Kiedy Zuzanna odrzuciła ich zaloty, starcy oskarżyli ją przed tłumem o cudzołóstwo. Niewinna Zuzanna poniosłaby śmierć przez ukamienowanie, gdyby nie młody prorok Daniel. Oburzony nieprawością starych sędziów, wykazał ich kłamstwa, za co skazano ich na śmierć, a Zuzanna odzyskała wolność i cześć (Księga Daniela Dn 13,1-63).

Na tym motywie biblijnym oparto wiele dzieł sztuki i dzieł literackich m. in.: obraz Jean-Baptiste Santerre, Jacopo Tintoretto Zuzanna w kąpieli i poemat humanistyczny Jana Kochanowskiego Zuzanna.
7 3 7
2010-01-24T14:49:42+01:00
Zuzanna - w Biblii, piękna i cnotliwa małżonka bogatego rządcy Joakima, córka Chilkiasza.

Dwóch starców, którzy byli sędziami zakochało się w pięknej żonie Joakima i pewnego razu, gdy się kąpała, chcieli ją zdobyć. Kiedy Zuzanna odrzuciła ich zaloty, starcy oskarżyli ją przed tłumem o cudzołóstwo. Niewinna Zuzanna poniosłaby śmierć przez ukamienowanie, gdyby nie młody prorok Daniel. Oburzony nieprawością starych sędziów, wykazał ich kłamstwa, za co skazano ich na śmierć, a Zuzanna odzyskała wolność i cześć (Księga Daniela Dn 13,1-63).
3 2 3