Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:33:10+01:00
Ich heiBe (Twoje imie). Ich komme aus Polen. Ich wohne in (miejscowosc). Ich bin (wiek). Ich mag Sport und Kino.
Unsere Familie ist nicht groB, aben echt klasse. Mein Bruder ist noch klein. Er ist 7 Jahre alt. Unsere Eltern arbeiten. Unser Vater ist Lehrer von Beruf und unsere Mutter ist Hausfrau. Ich mag meine Familie.
2010-01-24T14:42:38+01:00
Moja Mama nazywa się Alina.Ma 34 lata.Ma brązowe włosy i zielone oczy.Jest ona bardzo ładna,szczupła i spokojna.Bardzo lubi chodzić do kina i słuchać popu.
Mój tata nazywa się Artur.Ma 35 lat.Ma brązowe włosy i niebieskie oczy.Jest wysoki,wysportowany i bardzo pracowity.Bardzo lubi jeździć na rowerze.Lubi słuchać rocku.
Moja siostra Magda ma 6 lat.Ma włosy jasno brązowe i niebieskie oczy.Jest ona ładna,zabawna i atrakcyjna.Lubie grać w piłke.
Moj brat nazywa sie Kuba.Ma 7 lat.Ma włosy jasno brązowe i niebieskie oczy.Jest on wysportowany i spokojny.Lubi grać w piłkę nożna.
Ja nazywam sie Martyna.Mam 14 lat.Mam brązowe włosy i zielone oczy.Jestem spokojna i wysoka.Bardzo lubie sluchac popu,chodzic do kina i grać w siatkówke.

Meine Mutter heißt Alina. Sie ist 34 Jahre alt. Ihre Haare sind braun und ihre Augen sind grün. Sie ist sehr schön, schlank und ruhig. Sie gehe ins Kino gern und sie hört Pop Musik.
Mein Vater heißt Artur. Er ist 35 Jahre alt. Sein Haare sind braun und sein Augen sind blau. Er ist Groß, spotrlich und sehr beschäftigt. Er fährt Rad gern. Er hört Rock Musik.
Meine Schwester Magda ist 6 jahre alt. Ihre Haare sind hellbraun und ihre Augen sind blau. Sie ist schön, lustig und attraktiv. Sie spielt das Ball gern.
Mein Bruder heißt Kuba. Er ist 7 Jahre alt. Sein Haare sind hellbraun und sein Augen sind blau. Er ist sportlich und ruhig. Er spielt Fußball gern.
Ich heiße Martyna. Ich bin 14 Jahre alt. Meine Haare sind braun und meine Augen sind grün. Ich bin ruhig und Groß. Ich höre Pop Musik sehr gern, ins Kino gehen und spiele ich Volleyball gern.

O coś takiego Ci chodziło?
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T14:58:38+01:00
Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i rozwoju człowieka, miejscem jego biologicznych i duchowych narodzin. W niej realizuje się też społeczna natura człowieka.
Co można napisać o swojej Rodzinie? Po prostu; kocham Ich wszystkich. Cieszę się, że mogę mieć tak wspaniałych Rodziców, którzy dają mi tyle serca i ciepła. Którzy z troską mnie wychowują, przejmują się moimi radościami i niepowodzeniami. Którzy, wiem, zrobiliby wszystko dla mojego i nie tylko mojego dobra i szczęścia.
Moje rodzeństwo, siostra i brat. To Skarb. Owszem różnie się nieraz układa między mną a Rodzeństwem, ale wiem, że mogę na Nie liczyć.
Mama moja, ma na imię Zofia jest osobą bardzo ciepłą i wyrozumiałą, zawsze mogę liczyć na jej pomoc, potrafi wytłumaczyć, poradzić a co najważniejsze zrozumieć. Jest osobą dla mnie bardzo ważną, mogłabym powiedzieć, że osobą, z której można brać przykład.
Tata mój, na imię ma Andrzej, również jest osobą szlachetną, dobrą, czułą i uczciwą. Jest wspaniałym człowiekiem. Poświęca się w różnych sprawach, oddaje wszystko, co tylko posiada, jakby mógł to by wyrwał serce swoje i oddał osobie, która tego serca potrzebuje.
Siostra moja, na imię ma Kamila. Jest młodsza ode mnie, bywają różne dni miedzy nami, raz jest super a raz gorzej, ale tak bywa w rodzeństwie. Mimo wszystko skocze za nią w ogień. Często wychodzimy razem na spacery czy nawet na dyskoteki, zawsze się dobrze pobawimy, uśmiejemy się razem tak, że później nas brzuch boli. Traktuje ją nie tylko jak siostrę, ale również jak dobrą koleżankę, której mogę wszystko powiedzieć a ona nie powie tego nikomu tylko zachowa to dla siebie.
Mój brat, ma na imię Kacper. Jest małym łobuzem, ale za to słodkim. Niekiedy jak coś palnie to można się uśmiać do łez, lecz znowu jak coś w niego wstąpi to lepiej chować się gdzie się tylko da. Często ja i moja siostra bierzemy młodszego brata i wychodzimy razem na spacery, aby obciążyć trochę rodziców z obowiązków, w końcu im tez się należy, jakim mały odpoczynek. Interesuje się piłką nożną i grami komputerowymi.
Mam również psa mieszańca, wabi się Julka. Jest psem bardzo pocieszającym, lubi się bawić. Najbardziej lubi, gdy rzuca się jej patyka lub jakąś małą piłkę. Jest mała i bardzo szczeka. Bardzo lubi się bawić w domu a szczególnie skarpetkami
Moja rodzina jest mała. Moi rodzice i rodzeństwo są wspaniali: życzliwi, uśmiechnięci i pomocni. Lubią czytać książki, moja mama biografie, a tata książki science fiction. W telewizji oglądają tylko wiadomości. Lubią podróżować i chodzić na spacery. Mój tata gotuje pyszne jedzenie. Kiedy wszyscy mamy wolny czas, chodzimy na spacery. Co tu więcej pisać można o mojej rodzinie, są ludźmi wspaniałymi nic dodać i nic ująć. Jeśli ktoś nie wierzy to może się sam o tym przekonać.

PO NIEMIECKU.
Die Familie ist die Grundumwelt des Lebens und der Entwicklung des Menschen, Platz sein biologischen und geistigen Geburtstage. In verwirklicht sich ihr die auch gemeinschaftliche Natur des Menschen.
Was kann man schreiben von seiner Familie? Einfach; ich liebe Ihrer aller.
Ich freue mich, dass ich so prächtiger Eltern haben kann, die mir soviel Herzen und Wärmen geben. Welche mit der Sorge erziehen mich, nehmen sich zu Herzen mit meinen Freuden und mit den Misserfolg. Welche, weiß ich, würden alles für mein und nicht nur nicht allein mein Gut und Glück machen?
Mein Geschwister, die Schwester und der Bruder. Der ist der Schatz. Jawohl verschieden verhandelt sie mehrmals zwischen mir und mit dem Geschwister, aber ich weiß, dass ich auf Es zählen kann.
Mama meine, meine auf den Namen Sophie ist Person sehr warm und nachsichtig, kann ich immer auf ihrer Hilfe zählen, vermag zu erklären, zu raten und was hauptsächlich zu verstehen. Es ist Person für mich sehr wichtig, ich könnte sagen, dass man mit der Person, von welcher kann ein Beispiel nehmen.
Mein Papa , auf den Namen hat Andreas, ist gleichfalls Person edel, gut, empfindlich und ehrlich. Er ist ein prächtiger Mensch. Er widmet sich in verschiedenen Sachen, gibt alles ab, was nur besitzt, als ob konnte der damit er sein Herz ausgerissen hat und hat der Person abgegeben, die dieses Herzens braucht.
Meine Schwester , auf den Namen hat Kamila. Ist jünger von mir, sind verschiedene Tage oft des Raines mit uns, der Mal ist super und den Mal schlimmer, aber so ist oft in dem Geschwister. Trotz alledem werde ich sie in das Feuer folgen. Wir gehen oft zusammen auf Spaziergänge ob sogar auf die Disko aus, immer amüsieren wir uns gut , wir werden zusammen so lachen, dass später uns der Bauch weh tut. Es behandelt sie nicht nur nicht allein wie die Schwester, aber ebenso wie die gute Kameradin, welcher kann ich alles sagen und sie wird diesen niemand sagen wird nur der füreinander bewahren.
Mein Bruder, hat auf den Namen Kacper. Er ist ein kleiner Gassenjunge, aber dafür süß. Manchmal wie etwas wird schießen den kann man lachen zu Träne, aber wieder wie etwas in eintreten er der sich verstecken besser wo sich geben nur. Oft ich und meine Schwester nehmen wir den jüngeren Bruder und wir gehen zusammen auf Spaziergänge aus, um zu belasten ein bisschen Eltern von den Pflichten, endlich ihr der Leitsätze gebührt man, was für einem die kleine Ruhe. Es zeigt Interesse mit dem Fußball und mit den Computerspielen
Ich habe gleichfalls den Hund des Mischlings, heißt Julka. Es ist Hund sehr erfreulich, liebt sich zu unterhalten. Es liebt am meisten , wenn ihrer des Stöckchens springt oder irgendein kleinen Ball. Ist klein und bellt sehr. Es liebt sich sehr zu unterhalten zu Hause und besonders mit den Socken.
Die Meinigen ist klein. Meine Eltern und das Geschwister sind prächtig: Wohlwollend, lächelnd und behilflich. Lieben zu lesen Bücher, meine Mama Lebensbeschreibungen, und der Papa des Buches science fiction. In dem Fernsehen besichtigen nur News. Sie lieben zu reisen und zu gehen auf Spaziergänge. Mein Papa kocht das herrliche Essen.
Wann alle haben wir die Muße, gehen wir auf Spaziergänge. Was hier schreiben mehr kann man von meiner Familie, sind prächtige Menschen nichts zugeben und nichts fassen? Wenn jemand den vielleicht sich selbst von diesem zu überzeugen nicht glaubt.