Odpowiedzi

2010-01-24T14:29:09+01:00
Może w czasownikach
typu:
chciałabym
chciałbym
chciałabyś
2010-01-24T19:18:24+01:00
PISOWNIA ROZDZIELNA CZĄSTEK bym, byś, by, byśmy, byście
Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście pisze się rozdzielnie z następującymi kategoriami wyrazów:
Po nieosobowych formach czasownika

Po rzeczownikach, przymiotnikach, przysłówkach, liczebnikach, zaimkach
Cząstki bym,
byś, by, byśmy, byście jako połączenie spójnika by z końcówkami -(e)m, -(e)ś itp.