Zad.1
w 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru.Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?
zad.2
Trzy pracownice-Anna,Barbara i Cecylia-podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4.Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?
zad.3
Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43500 zł.Ile wart był samochód rok wcześniej?Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • skr8
  • Rozwiązujący
2010-01-24T18:51:26+01:00
1.
6 dag=60g
3kg=3000g
60/3000*100%=2%

odp. Stęrzenie procentowe tego syropu wynosi 2%

2.
9+7+4=20
100%/20=5%
5%*9=45%
5%*7=35%
5%*4=20%

spr
45%+35%+20%=100%

odp Anna 45% Barbara 35% a Cecylia 20%
3.
x-wartośc samochodu na początku
x-13%x-wartośc samochodu po wycenieniu

x-13%x=43500
87%x=43500
87/100x=43500 |÷87/100
x=50000

odp.samochód rok wcześniej wart był 50000 zł.