Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:35:20+01:00

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
2010-01-24T16:33:11+01:00
Gdy Jezus powrócił z Galilei wieść o Nim rozeszła się po całym mieście. Był On wysławiany przez wszystkich, gdyż nauczał w synanogach. wychował się w Nazarecie, więc i tam przybył. w dniu Szabatu udał się do synagogi i czytał. Podano Mu księgę Iz, gdzie przeczytał "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana” Skończywszy usiadł, oczy wszystkich zwrócone były ku Niemu. Przemówił "Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli".

Jezus wrócił do Galilei po to, aby wypełnić to co przeczytał, by ubogim nieść dobrą nowinę i więźniom głosić wolność...

Streszczenie Ewangelii, która znajduje się nad moją nie pochodzi z dzisiejszej niedzieli:)