1. Długość jednego z boków prostokąta jest o 6 mniejsza od długości drugiego boku i 5 razy mniejsza od obwodu prostokąta. Pole tego prostokąta jest równe?

2. Ania i Kasia zaczynają naukę języka hiszpańskiego. Ania zna już o 20% więcej słówek niż Kasia. Kasia zna o 30 słówek mniej niż Ania. Ile słówek zna Ania?

3. Zmieszano solankę dwuprocentową z solanką pięcioprocentową i otrzymano 6kg solanki trzyprocentowej. Solanki dwuprocentowej użyto...?

3

Odpowiedzi

2010-01-24T14:36:02+01:00
2.
Kasia - x słówek
Ania - 120%*x
20%*x=30/:20%
x=150
x+20%*x=150+30=180
Odp. Ania zna 180 słówek.
2010-01-24T14:43:38+01:00
1)
y=x*6

Obw=x*5

x=y/6


P= (x*6) * (y/6)= 6x * jedna szósta y*=mnożenie
/=dzielenie
2010-01-24T14:45:03+01:00
2. A=K+0.2K
K=A-30
K=K+0.2K-30
K=150
A=1.2K
A=180