Odpowiedzi

2010-01-24T14:43:57+01:00
Ogromna rozciągłość południkowa Azji powoduje, że leży ona we wszystkich strefach klimatycznych występujących na Ziemi, od polarnej na północy, poprzez subpolarną, umiarkowaną chłodną i ciepłą, podzwrotnikową, zwrotnikową, podrównikową i równikową na południu.
Prócz strefowości podstawowymi czynnikami kształtującymi klimat różnych części Azji są:
- odległość od mórz i oceanów,
- wzniesienie nad poziom morza,
- występowanie wysokich pasm górskich-stanowiących bariery klimatyczne
- oraz typowa dla wschodnich i południowych obszarów cyrkulacja monsunowa.

Wpływ otaczających Azję mórz i oceanów na jej klimaty nie jest jednakowy. Znad Oceanu Atlantyckiego napływają masy powietrza polarno-morskie i zwrotnikowo- morskie, które w miarę przemieszczania się tracą swoje cechy pierwotne i przekształcają się w powietrze kontynentalne. Szczególnie sprzyjające warunki do wytwarzania się takich mas stwarzają równinne obszary pustynno-stepowe w centrum Azji. Masy powietrza , tworzące się nad morzami oblewającymi Azję od północy, są mroźne, czasami wilgotne. W zimie są cieplejsze od kontynentalnego powietrza zalegającego nad Azją, ale nad obszarem Azji Północnej może przebiegać front arktyczny, wzdłuż którego następuje mieszanie się m...
2 3 2