Kwaśne opady powodujące niszczenie konstrukcji i budowli, uszkodzenia i obumieranie roślin, zakwaszenia wód i gleb powstają w reakcji kwasowych tlenków niemetali zanieczyszczających powietrze z wodą. Tlenki te są emitowane do atmosfery przez zakłady przemysłowe, elektrociepłownie, transport i gospodarstwa domowe.
a) Jakie tlenki powodują zanieczyszczenia powietrza? Napisz wzory dwóch z nich
b) Napisz równania tlenków wymienionych w podpunkcie a) z wodą
c) Wyjaśnij, jaki wpływ maja kwaśne opady na zdrowie ludzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T21:46:49+01:00
A)dwutlenek siarki (SO₂), dwutlenek węgla (CO₂),
b) SO₂+ H₂O → H₂SO₃ kwas siarkowy
CO₂ + H₂O → H₂CO₃ Kwas węglowy

c) http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwa%C5%9Bny_deszcz