Po dodaniu wodnego roztworu chlorowodoru (kwasu chlorowodorowego) do wodorotlenku miedzi (II), powstaje roztwór szukanej substancji o BARWIE NIEBIESKIEJ! Podaj wzór tej substancji, nazwę oraz zapisz równanie cząsteczkowe, jonowe i zapis uproszczony. Podaj nazwy i wzory jonów szukanej substancji.

plis musze to miec na chemie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T20:42:04+02:00
Cząsteczkowo: Cu(OH)₂ + 2 HCl = CuCl₂ + 2H₂O
jonowo: Cu²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ = Cu²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O
skrócony: 2OH⁻ + 2H⁺ = 2 H₂O

powstaje chlorek miedzi (II) : kation miedzi (II) i anion chlorkowy
1 5 1