Wupisz do podanych wyrazów:wyraz podstawowy,podstawe słowotworcza,formant,obocznosci
-skarbiec
-gałązka
-przewyborny
-zazielenić
-ziarenko
do kazdego wyrazu dopisz taką jego formę w ktorej zamiast samogłoski nosowej wystepuje jej ustny odpowiednik.Określ pormę gramatyczna obu wyrazów -ziemię
-laską
-trwogą
-wypiję
-dzremię


b)Zapisz wniosek

1

Odpowiedzi

2010-01-24T15:22:26+01:00
Skarbiec-skarb -iec
gałązka-gałąż -ka
przewyborny-wyborny -prze
zazielenić-zieleń -za
ziarenko-ziarno -ko


laskę - laska
trwoga-
wypiję-piję
drzemię-śpię
źle w ostatnich powinno być wypije i drzemie i to jest 3 osoba