W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska króla Eryka i króla Roderyka wzięło udział 3000 rycerzy. Straty po obu stronach były ogromne. Król Eryk stracił 30% swoich wojsk, a król Roderyk 60%. Ogółem zginęło 40 procent rycerzy. Z jakimi siłami rozpoczął bitwę król Eryk, a z jakimi król Roderyk? Układ równań.

2

Odpowiedzi

2010-01-24T14:58:42+01:00
X - liczba wojsk króla Eryka przed bitwą
y - liczba wojsk króla Roderyka przed bitwą
x+y=3000
0,7x+0,4y=0,6*3000 /*10
x+y=3000
70x+40y=60*3000
x+y=3000 /* (-70)
70x+40y=180 000
-70x-70y=-210000
70x+40=180000
-30y=-30000 /: (-30)
y=1000
x+1000=3000
y=1000
x=3000-1000
y=1000
x=2000
Eryk na początku bitwy miał 2000 żołnierzy, a Roderyk 1000
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:05:05+01:00
X - liczba wojsk króla Eryka przed bitwą
y - liczba wojsk króla Roderyka przed bitwą

x+y=3000
0,7x+0,4y=0,6*3000 /*10

x+y=3000
70x+40y=60*3000

x+y=3000 /* (-70)
70x+40y=180 000

-70x-70y=-210000
70x+40=180000

-30y=-30000 /: (-30)
y=1000

x+1000=3000
y=1000

x=3000-1000

y=1000

x=2000

odp.Eryk na początku bitwy miał 2000 żołnierzy, a Roderyk 1000