Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T14:56:14+01:00
W jednym molu czegokolwiek jest zawsze 6,02 * 10 ²³ tego czegoś (np. atomów, cząsteczek itp.).

Sprawdzamy, ile to moli 56 g żelaza. Szukamy w układzie okresowym pierwiastka o symbolu Fe i odczytujemy jego masę molową (mase jednego mola).

Masa molowa (masa 1 mola żelaza) wynosi 56 g. Czyli zawiera 6,02 * 10 ²³ atomów żelaza.

To samo robimy z 56 g magnezu. Masa mola magnezu wynosi 24 g. Policzymy, ile to moli:

24 g magnezu-----------------------------1 mol magnezu
56 g magnezu-----------------------------x (moli magnezu)

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x ≈ 2,3 mola magnezu.

Policzymy, ile to atomów:

1 mol magnezu------------------------ 6,02 * 10 ²³ atomów magnezu
2,3 mola magnezu------------------------x (atomów magnezu)

x ≈ 13,85 * 10 ²³ atomów magnezu

Atomy żelaza maja większą masę niż atomy magnezu.

Pozdro))
15 4 15