Poniższe zdania dotyczą atmosfery. przeczytaj je uważnie, znajdź błędy i zapisz te zdania poprawnie.

a) powietrze atmosferyczne składa się w 75% z tlenu.
b) w egzosferze i termosferze temperatura powietrza obniża się.
c) warstwa ozonowa jest częścią troposfery.
d) w mezosferze tworzą się chmury i występują opady atmosferyczne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:56:59+01:00
To jest na pewno dobrze:

a) powietrze atmosferyczne składa się w 75 % z azotu
b) w egzosferze i termosferze temperatura powietrza wzrasta.
c) warstwa ozonowa jest częścią stratosfery.
d) w troposferze tworzą się chmury i występują opady atmosferyczne.
8 4 8