Odpowiedzi

2010-01-24T14:54:38+01:00
Fe3+ - żelazo z niedoborem 3 elektronów - jest naładowane dodatnio
Br- - Brom z nadmiarem jednego elektronu - jest naładowany ujemnie
H+ - wodór z niedoborem jednego elektronu - jest naładowany dodatnio
S2- - siarka z nadmiarem jednego elektronu - jest naładowana ujemnie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T14:55:22+01:00
Fe3+ - trójdodatni jon magnezu, kation magnezu
Br- - jednoujemny jon bromu, anion bromkowy
H+ - jednododatni jon wodoru, kation wodoru
S2- - dwuujemny jon siarki, anion siarczkowy
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T15:22:12+01:00
a) dodatni jon (kation) żelaza ³⁺
b) ujemny jon (anion) bromu ⁻
c) kation wodoru ⁺
d) anion siarczkowy²⁻ - (anion ten pochodzi z reszty kwasu siarkowodorowego )
Jon to atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar elektronów ( czyli ładunek jonu jest dodatni,w tym przypadku żelazo i wodór) lub nadmiar elektronów(powoduje to ujemny ładunek jonu,w tym przypadku brom i reszta siarkowodoru) w stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.
Analizując podane przykłady możemy stwierdzić,że:
Fe³⁺- atom żelaza ma niedomiar 3 elektronów[ elektrony mają ładunek (-) ] w stosunku do protonów
Br ⁻ -brom na nadmiar 1 elektronu w stosunku do protonów
H⁺- wodór ma niedomiar 1 elektronu w stosunku do protonów
S²⁻-reszta kwasu siarczkowego ma nadmiar 2 elektronów w stosunku do protonów