Liczbę dwucyfrową utworzono w nastepujący sposób: z pudła zawierającego kule z numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wylosowano kulę, której numer stał się cyfrą dziesiątek, a potem z pozostałych kul wylosowano znów jedną kulę, otrzymując w ten sposób cyfrę jedności. Jaka jest szansa otrzymania w ten sposób liczby parzystej?
proszę o szybką pomoc

3

Odpowiedzi

2010-01-24T14:59:57+01:00
Aby otrzymać liczbę parzystą musimy mieć parzystą cyfrę jedności. Są zatem dwie opcje: w pierwszym losowaniu mamy liczbę parzystą i w drugim parzystą lub w pierwszym nieparzystą i w drugim parzystą.
Prawdopodobieństwo pierwszego przypadku wynosi:
4/9*3/8=12/72
Prawdopodobieństwo drugiego przypadku wynosi:
5/9*4/8=20/72
W zadaniu mamy alternatywę zdarzeń (coś lub coś), więc musimy zsumować otrzymane prawdopodobieństwa. Otrzymujemy zatem, że szansa na uzyskanie liczby parzystej to
12/72+20/72=32/72=4/9
1 5 1
2010-01-24T15:02:47+01:00
Metodą drzewka 4/9 * 3/8 + 5/9 * 4/8=1/6+5/18=4/9
2010-01-24T18:02:54+01:00
Jest 9 liczb, z czego 4 są parzyste, czyli 4/9.