Zadanie1
zaklasyfikuj podane rownania do reakcji
a)syntezy,b)analizy,c)wymiany w ktorych woda jest substratem,d)wymiany w ktorych woda jest produktem.
1)HCl+NaOH-->NaCl+H₂O
2)NaH+H₂O-->NaOH+H₂
3)C+O₂-->CO₂
4) 2HgO--> 2Hg+O₂
5)CuO+H₂-->Cu+H₂O
6) 2K+2H₂O-->2KOH+H₂
7)CaCO₃+H₂O+CO₂-->Ca(HCO₃)₂
8) Mg+2HCI-->MgCl₂+H₂

2

Odpowiedzi

2009-10-01T20:55:55+02:00
1)HCl+NaOH-->NaCl+H₂O wymiana w której woda jest produktem
2)NaH+H₂O-->NaOH+H₂ wymiana w której woda jest substratem
3)C+O₂-->CO₂ synteza
4) 2HgO--> 2Hg+O₂ analiza
5)CuO+H₂-->Cu+H₂O wymiana w której woda jest produktem
6) 2K+2H₂O-->2KOH+H₂ wymiana w której woda jest substratem
7)CaCO₃+H₂O+CO₂-->Ca(HCO₃)₂ synteza
8) Mg+2HCI-->MgCl₂+H₂ reakcja wymiany
  • Użytkownik Zadane
2009-10-01T22:09:45+02:00

A syntezy,
B analizy,
C wymiany w których woda jest substratem,
D wymiany w których woda jest produktem

1)HCl+NaOH-->NaCl+H₂O D
2)NaH+H₂O-->NaOH+H₂ C
3)C+O₂-->CO₂ A
4) 2HgO--> 2Hg+O₂ B
5)CuO+H₂-->Cu+H₂O D
6) 2K+2H₂O-->2KOH+H₂ C
7)CaCO₃+H₂O+CO₂-->Ca(HCO₃)₂ A
8) Mg+2HCI-->MgCl₂+H₂ TO JEST WYMIANA
1 5 1