W tlenku żelaza FeO stosunek masy żelaza do tlenu wynosi 7;2 a w tlenku żelaza Fe2O3 wynosi on 7;3, a w tlenku żelaza Fe3O4 stosunek ten wynosi 21;8. Jeśli więc z 1,4g żelaza połączyło się 0,6g tlenu, tzn ze powstał:
A. FeO
B. Fe2O3
C.Fe3O4
D inny tlenek żelaza

2

Odpowiedzi

2010-01-24T15:07:33+01:00
2010-01-24T15:11:45+01:00
Obliczamy stosunek masy żelaza do tlenu

1,4/0,6 = 7/3

Odp. Powstał Fe2O3
1 5 1