Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:08:59+01:00
Które ciasto jest większe. W kształcie koła o średnicy 4dm czy deltoid o przekątnych 18 cm i 50 cm.Proszę o obliczenia.

Pk=πr² 2r=4dm=40cm r=20cm
Pk=400πcm² ≈ 400*3,14cm²=1256cm²

Pd=e*f*½ e=18cm f=50cm
Pd=18*50*½=450cm²

1256cm²>450cm²
Pk>Pd

Większe jest ciasto w kształcie koła.
1 5 1
2010-01-24T15:09:17+01:00
Obliczamy promień ciastka 4dm/2=2dm
czyli r=20cm
P=πr2
p=3,14*400
p=1256cm2(około)

deltoidu
P=(18*50)/2
P=450cm2

Większe jest ciastko w kształcie koła