Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:06:25+01:00
Zad.1
a) 7x²-4x-6x²+4-x²+5x=x+4
b) -2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=-6a+4b-8a+12a²-8ab= 12a²-14a+4b-8ab
c)(4-x)(2x+5)-4= 8x+20-2x²-5x-4=-2x²+3x+16
d)(4-2x)(3x-3)-2x(3x+1)=12x-12-6x²+6x-6x²-2x=-12x²+16x-12
Zad.2
(5x⁵(2x³y⁴)):(25(x³y)³×xy⁶)= (5x⁵×4x⁶y⁸):(25x⁹y³×xy⁶)= (20x¹¹y⁸):(25x¹⁰y⁹)=8:10x¹y⁻¹= 8:10×555×¼=4:5×555×¼=111
Zad.3
x-liczba przekątnych
n-liczba boków

a) x=n(n-3)
-------
2
b) n=30

x=30(30-3)
---------
2
x=30×27
-------
2
x=405
30-kąt ma 405 przekątnych
Zad.4
rozwiązywałam już;)
Zad.5
x-długość boku
x+3-jeden z boków prostokąta
x-10- drugi z boków prostokąta

(x+3)(x-10)+170=x²
x²-10x+3x-30+170-x²=0
-7x+140=0
-7x=-140
x=20

20+3=23 -jeden z boków prostokąta
20-10= -drugi z boków prostokąta
obwód= 2×23+2×10=46+20=66
odp. obwód wynosi 66 cm