Wielkościami wprost proporcjonalnymi są wielkości x i y określone zależnością:
A) x/2 = 8/y B) 4x/15 = 3/8y
C) 7/y = 2/x D) 5/x = y/15.
Prawidłowa odp. to C. Tylko że ja nie wiem jak to zrobić żeby wyszedł ten wynik.
/ - to jest kreska ułamkowa

1

Odpowiedzi

2010-01-24T15:11:26+01:00
C)

7/y=2/x | *xy
7x=2y /:2
y=(7/2)x

Pasuje jak ulał do y=ax.