Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T17:51:59+01:00
Nastąpiły masowe represje społeczeństwa polskiego takie jak
- zlikwidowanie resztek autonomii polskiej
- kary więzienia, syłki na Syberię, konfiskata mienia,
- urzędy obsadzono Rosjanami
- nastąpiła rusyfikacja, czyli przymusowe narzucenie języka rosyjskiego, rosyjskiej kultury
-zamknięto uniwersytety
Po klęsce powstania bardzo wielu Polaków ponad 10 tys. opuściło Królestwo POlskie i rozproszyło sie po wielu krajach Europy i świata . NAJWIĘCEJ pOLAKÓW ZNALAZŁO SIE W Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych. ze wzgłędu na rozmiar mamy do czynienia z Wielką Emigracją.
ugrupowania
Hotel Lambert zakładał: -przyszła polska monarchią konstytucyjną w granicach przed I rozbiorem
- liczono na pomoc Anglii i Francji w przyszłej walce o niepoidległość
-równouprawnienie szlachty i zamożnego mieszczaństwa
- zniesienie pańczyzny
przywódca: Adam Czartoryski
TDP- Towarzystwo Demokartyczne Polskie zakładało:
- odzyskanie niepodległości własnymi siłami w oparciu o lud
- bezpłatne uwłaszczenie chłopów
-liczono też na pomoc rewolucjonistów
przywódca: Tadeusz Krępowiecki i Jaochim Lelewer
Gromady Ludu zakładał:
- zniesienie własności prywatnej
- przyszła polska republiką demokratyczną
- odzyskanie niepodległości na drodze rewolucji
przywódca: Stanisław Worcell
1 1 1