Zad.1
Zapisz w postaci uporządkowanej wynik mnożenia podanych jednomianów
a) 3b, 6a
b) -5b, ⅓ ab
c) -2t, -st
d) pr, 2pr
e) -x, -x²
f) ½ ab, - 1/6 a²

Zad. 2
Jednomian 9x³y² przedstaw na cztery różne sposoby w postaci iloczynu dwóch jednomianów.

Zad. 3
Zastąp symbole odpowiednimi jednomianami

a) 3ab² = 3b * ƒ
b) 6a³b = ¢ * (-2a)
c) -4p²r³ = ½ pr² * •
(Znaki są wybrane przezemnie i nie mają żadnego znaczenia, są przykładowe.)

Zad. 4
Szerokość prostokąta jest równa x, a długość jest 4 razy większa od szerokości. Przedstaw w postaci jednomianu pole tego prostokąta. Oblicz to pole dla x = 5

Byłabym bardzo wdzięczna za rozwiązanie. Mam dzisiaj dużo na głowie :( I nie chce całego dnia poświęcić matematyce.
Z góry bardzo dziękuje ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:32:09+01:00
Zad.1
a) 18ab
b) 2st^2
(t^2 t do potęgi drugiej)
c)-1 i 2/3 ab^2
d)2p^2 r^2
e)x^3
f)-1/12 a^4 b

Zad.2
9x³y²
3xy*3x²y
9x*x²y²
x³*9y²
xy*9x²y

Zad.3
3ab²= 3b*ab
6a³=-3a²*(-2a)
-4p²r³=1/2pr²*(-8pr)

Zad.4
Pole=x*4x=4x²
4*(x-5)²=4*(x²-20x+25)=4x²-80x+100
24 4 24