Reakcje wytrącanie osadu...

Zapisz reakcje w któych otrzymasz:

siarczek chromu(3), węglan chromu (3), wodorotlenek manganu (2), fosforan (5) manganu (2), siarczek żelaza (3), azotan (3) żelaza (3),siarczan (4) kobaltu, fosforan (5) niklu, krzemian miedzi (2), bromek srebra, jodek złota, fluorek cynku (2)

1

Odpowiedzi

2012-12-06T11:01:30+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

siarczek chromu(III) ... 2CrCl3 + 3K2S ---> Cr2S3 + 6KCl
węglan chromu(III) ... 3K2CO3 + 2Cr(NO3)3 ---> Cr2(CO3)3 + 6KNO3
wodorotlenek manganu(II) ... MnSO4 + 3KOH ---> Mn(OH)2 + K2SO4
fosforan(V) manganu(II) ... 2K3PO4 + 3MnCl2 ---> Mn3(PO4)2 + 6KCl
siarczek żelaza(III) ... 3K2S + 2FeCl3 ---> Fe2S3 + 6KCl
azotan(III) żelaza(III) ... FeBr3 + 3NaNO2 ---> Fe(NO2)3 + 3NaBr
siarczan(IV) kobaltu ... CoCl2 + K2SO3 ---> CoSO3 + 2KCl
fosforan(V) niklu ... 2Na3PO4 + 3NiSO4 ---> Ni3(PO4)2 + 3Na2SO4
krzemian miedzi(II) ... K2SiO3 + CuSO4 ---> CuSiO3 + K2SO4
bromek srebra ... AgNO3 + KBr ---> AgBr + KNO3
jodek złota(III) ... AuCl3 + 3KJ ---> AuJ3 + 3KCl
fluorek cynku ... ZnCl2 + 2NaF ---> ZnF2 + 2NaCl

1 5 1