Rozwiąż równania:

a) 5:x = 4:3 ; x=0

b) 3:5 = x:10

c) x/7 = 4/5

d) 5x-3/9 = 3x+7/5

e) 3(x-1)/3 = -x-7/5

f) x-3/8 = x+3/12

g) 4+8x/2 = 3(x+13)/7

h) 5(x-2)/3 = 5x-20/4

i) 4-x/3 = x+6/2

j) 3(x-2)/5 = 4(x+3)/3

Te / kreski są to ułamkowe te liczby przed tym przez to.

Pomocy w tych zadaniach :D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:44:08+01:00
A]5:x=4:3
4x=15
x=15:4
x=3,75
b]3:5=x:10
5x=30
x=30:5
x=6
c]x:7=4:5
5x=28
x=28:5
x=5,6
d](5x-3):9=(3x+7):5
5(5x-3)=9(3x+7)
25x-15=27x+63
-2x=78
x=-39
e]3(x-1):3=(-x-7):5
5([3(x-1)]=3(-x-7)
15x-15=-3x-21
18x=-6
x=-⅓
f]x-3:8=x+3:12
12x-36=8x+24
4x=60
x=15
g]4+8x:2=3(x+13):7
28+56x=6x+26
50x=-2
x=-0,04
h]5(x-2):3=5x-20:4
15x-60=20x-40
-5x=20
x=-4
i]4-x:3=x+6:2
3x+18=8-2x
5x=-10
x=-2
j]3(x-2):5=4(x+3):3
9x-18=20x+60
-11x=78
x=-7¹/₁₁
mam nadzieję,że dobrze rozszyfrowałam te działania-pozdrawiam
42 4 42
2010-01-24T15:49:55+01:00
B> 3/5 = x/10
3/5*10 = x
x = 30/5
x=6
c> x/7 = 4/5
x= 4/5*7
x =5 i 3/5
d> 5x-3/9 = 3x+7/5
5x-3x = 7/5+3/9
2x = 21/15 + 5/15
2x= 26/15
x= 26/30
x=13/15
e> 3(x-1)/3 = -x-7/5
x-1 = -x-7/5
2x=5/5-7/5
2x = -2/5
x = -0.1
f> x-3/8 = x+3/12
-3/8 = 3/12 równanie sprzeczne
g> 4+8x/2 = 3(x+13)/7
4x +4 = 3x/7 + 39/7
4x-3/7x = 39/7 -28/7
25/7x = 9/7
x=9/25
h> 5(x-2)/3 = 5x-20/4
5/3x-10/3 = 5x - 5
-10/3x = -5/3
x=1/2
i> 4-x/3 = x+6/2
4-3 =4/3x
x = 3/4
j> 3(x-2)/5 = 4(x+3)/3
3/5x - 6/5 = 4/3x+4
9/15x - 20/15x = 20/5+6/5
-11/15x=26/5
x=-390/55
x=7 i 1/11
15 2 15