Odpowiedzi

2009-10-01T21:23:45+02:00
Drodzy wychowawcy!
W imieniu Szanownej Pani Dyrektor chciałabym zabrać głos na temat „Szkolna ocena musi być sprawiedliwa”. Każda ocena odgrywa bardzo ważną rolę w ocenianiu i powinna odzwierciedlać umiejętność oraz wysiłek każdego ucznia. Nauczyciele oraz uczniowie powinni znać wymagania na dany stopień. Zawyżona lub zaniżona ocena krzywdzi ocenianego oraz innych uczniów. Sprawiedliwie postawiona punktacja jest nagrodą za prace i trud ucznia. Oceny stawiane za brak książki lub zeszytu nie informują o stanie wiadomości ucznia, lecz o braku materiałów do lekcji. Powinniśmy częściej oceniać wiedzę uczniów, aniżeli brak zeszytów czy książek.
Szanowni koledzy i koleżanki postarajmy się o sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności naszych uczniów.
1 3 1