Odpowiedzi

2010-01-24T15:41:54+01:00
2010-01-24T15:52:24+01:00
2010-01-24T15:58:33+01:00
To jest zadnie na cechy podzielności. Żeby jakaś liczba była podzielna przez 45 musi być jednocześnie podzielna przez 5 i 9 (i jest to warunek wystarczający, 45 = 9*5, a ani 5 nie jest podzielne przez 9 lub któryś z jego dzielników pomijając 1, ani 9 nie jest podzielne przez 5 lub któryś z jego dzielników pomijając 1).

Aby dowolna liczba była podzielna przez 5 musi na końcu mieć 0 lub 5, czyli:
b = 5 lub b = 0

Aby dowolna liczba była podzielna przez 9, suma jej cyfr musi być przez 9 podzielna czyli:
2 + 1 + 3 + a + 4 + 5 + b = 15 + a + b

dla b = 0
15 + a + 0 = 15 + a
a to cyfra
a = 3 (3 + 15 =18 = 2*9)

dla b = 5
15 + a + 5 = 20 + a
a to cyfra
a = 7 (7 + 20 = 27 = 3*9)

(a = 3 i b = 0) lub (a = 7 i b = 5)

jak masz pytania to pisz na pw