1.podstawa granitosłupa prostego o wysokosci 12 cm jest rownoległobok o bokach długosci 5,5cm i 3 cm .oblicz pole powierzchni bocznej tego granitosłupa?
2.Ile ścian , krawędzi ,wierzchołków ma graniastosłup prosty?
a)trójkątny
b)osmiokatny
c)dwudziestokątny
MAJĄ BYC OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:49:12+01:00
Zad. 1
Pb=2(12cm*3 cm)+2(12cm*5,5cm)
Pb=72cm²+132cm²=204 cm²

Zad.2
a)ścian-3
krawędzi- 9
wierzchołków-6
b)ścian-8
krawędzi- 24
wierzchołków- 16
c)ścian-20
krawędzi-60
wierzchołków- 40