1. Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczeń i napisz równania reakcji.

Obserwacje: Siarka spala się w powietrzu zawartym w probówce. Powstały gaz reaguje z wodą z wywarem z czerwoej kapusty, barwiąc go na czerwono.

Wniosek: ________________________________________________________.
Równania reakcji: _________________________________________________.


2. Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami oraz równania reakcji oznaczone cyframi. (chemograf w załączniku) ;)

A -
B -
C -
D -
E -

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T16:26:31+01:00
1. Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczeń i napisz równania reakcji.

Obserwacje: Siarka spala się w powietrzu zawartym w probówce. Powstały gaz reaguje z wodą z wywarem z czerwoej kapusty, barwiąc go na czerwono.

Wniosek:
Wydziela się tlenek siarki (IV), po reakcji z wodą powstaje kwas siarkowy (VI)
Równania reakcji:
S + O2 = SO2
SO2 + H2O + H2SO3

2. Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami oraz równania reakcji oznaczone cyframi. (chemograf w załączniku) ;)

A - SO2
B - SO3
C - H2SO4
D - H2SO3
E - FeS

1 - S + O2 = SO2
2 - 2SO2 + O2 = 2SO3
3 - SO3 + H2O = H2SO4
4 - S + Fe = FeS
5 - SO2 + H2O = H2SO3
6 - H2SO3 => SO2 + H2O
28 4 28