Odpowiedzi

2010-01-24T15:56:53+01:00
Radon stosuje się w medycynie do leczenia zachorowań związanych z przemianą materii, chorób stawów i obwodowego układu nerwowego (kąpiele radonowe - z naturalnych wód zawierających radon lub nasycanych nim sztucznie). Wykrywanie radonu odgrywa dużą rolę w geologii przy poszukiwaniu rud uranu. Radon występuje w niektórych wodach mineralnych a także w niektórych źródłach mineralnych w bardzo niewielkich ilościach.
W czasie chłodzenia radonu poniżej temperatury zamarzania wykazuje on brylantową fosforescencję, która w miarę obniżania temperatury przechodzi w żółtą a następnie w pomarańczowo-czerwoną (w temperaturze ciekłego tlenu).
Radon może jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, bowiem gromadzi się w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w piwnicach, przedostając się tam z gleby w wyniku różnicy ciśnień (efekt kominowy). Dotyczy to zwłaszcza podłoża granitowego, zawierającego większe ilości uranu w swoim składzie niż Np. skały osadowe. Szkodliwość radonu jest wynikiem stosunkowo szybkiego jego rozpadu, prowadzącego do powstania kilku krótko życiowych pochodnych, również radioaktywnych, emitujących promieniowania alfa. Ich zatrzymanie w płucach będzie powodować uszkodzenia radiacyjne, prowadzące do rozwoju choroby nowotworowej.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T16:01:42+01:00
Właściwości fizyczne:
-bezbarwny
-bezwonny
-nie smakowy
-ciężki

Właściwości chemiczne:
-radioaktywny
-tworzy klatraty z wodą, fenolem i toluenem,

Zastosowanie:
-medycyna
-kąpiele lecznicze w wodzie zawierającej radon
3 4 3