Firma Smak-Mix produkuje Margasł,które jest mieszanką masła i margaryny.Margasło zawiera 80% tłuszczu.Orzymuje się je,mieszając masło,które zawiera 77% tłuszczu,z margaryną,zawierającą 82% tłuszczu.Ile masła zawiera 250 g Margasła?

2

Odpowiedzi

2010-01-24T16:51:55+01:00
X - ilość masła w 250 gramach
Y - ilość margaryny w 250 gramach
================================
X + Y = 250 X = 250 - Y
250 x 0,8 = 0,77xX + 0,82 x Y
200 = 0,77 x /250 - Y/ + 0,82 x Y
200 = 192,5 - 0,77 x Y + 0,82 x Y
200 - 192,5 = 0,05 x Y
7,5 = 0,05 x Y
Y = 7,5 / 0,05 = 150
X = 250 - 150 = 100
==============================
Skład mieszaniny Margosł / 150 gr margaryny i 100 gr masła
Ilość czystego masła:
a/ w maśle - 100 - 100 x 0,77 = 23
b/ w margarynie - 150 - 150 x 0,82 = 27
Razem masła = 23 + 27 = 50 gr
ateb
2010-01-24T22:23:46+01:00
X - il. masła
y - il. margaryny

x+y=250
0,77x+0,82y=0,8*250

y=250-x
0,77x+0,82(250-x)=200

0,77x+205-0,82x=200
(-0,05x)=-5
x=100 g

Margasła zawiera 100g masła.