Ułóż własną niezwykłą opowieść o wybranym zjawisku astronomicznym (np. występowaniu pór roku, dnia o nocy) lub przyrodniczym (np. powstaniu lodowców lub wybuchach wulkanów). Pozpocznij np. tak:
'Przed tysiącami lat, kiedy Ziemia była jeszcze młoda...'
'Na samym początku świata..'
'Kiedy świat dopiero się rodził..'

1

Odpowiedzi

2010-01-24T20:39:24+01:00
Na samym początku świata Ziemię pokrywały tylko wody. Potem zaczęły zarastać ją różnorodne rośliny wodne, a po roślinach pojawiły się zwierzęta wodne. Po pojawieniu się lądu niektóre rośliny i niektóre zwierzęta przeniosły się z wody na ląd. W każdej strefie rośliny i zwierzęta były przystosowane do klimatu oraz zmiany pór roku. Gdy pojawił się człowiek również zaczął się interesować różnicami między porami roku, oraz różnicą pomiędzy dniem a nocą.
1 4 1