Odpowiedzi

2010-01-24T16:25:16+01:00
Ruchy Narodowe:
Ruch nacjonalistyczny-(Narodowa Demokracja ND, edencja).
Ugrupowania nacjonalistyczne cieszyły się się w II Rzeczypospolitej największym poparciem (ok 30% społeczeństwa).
Niekwestionowanym przywódcą tego obozu był Roman Dmowski.
Najważniejszą partią polskiego nacjonalizmu był Związek Ludowo-Narodowy, przekształcony w 1928r. Stronnictwo Narodowe, stojące an gruncie gruncie demokracji parlamentarnej.Jego celem było było zapewnienie Polakom dominującej roli w państwie.
Po 1926r. nastąpił rozwój radykalnych organizacji nacjonalistycznych OBÓZ WIELKIEJ POLSKI, OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY, które głosiły hasła "rewolucji narodowej" Miała ona za zadanie przejęcia władzy przez "elitę narodu"

Ruch Socjalistyczny- Zabiegał o godziwe warunki pracy i płacy dla pracowników najemnych, patronowała związkom zawodowym oraz rózno narodowych organizajcom kulturalnym i spółdzielczym. Przedstawiciele: Ingacy Daszyński,Norbert Barlicki,Mieczysław Niedziałkowski.

Ruch ludowy- Walczyli o interes chłopów którzy stali na gruncie wartości społecznych, Przedstawiciele; Wincenty Witos i Stanisław Mikołajczak.


Największe zagrożenie było ze strony Niemiec
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T17:51:29+01:00
1) Narodowa Demokracja z Romanem Dmowskim na czele uważała, iż największe zagrożenie było ze strony Niemiec.

2) a) Poniżej wymienione ruchy narodowe uważały, że odbudowa państwa polskiego możliwa jest tylko przy poparciu państw centralnych:
- Legiony Polskie ( J. Piłsudzki na czele ),
- Związek Strzelecki,
- Drużyny Strzeleckie,
- Drużyny Bartoszowe,
- Drużyny Podhalańskie.
b) Poniżej wymienione ruchy narodowe uważały, że odbudowa państwa polskiego możliwa jest tylko przy poparciu Rosji:
- Legion Puławski,
- Bajończycy,
- Komitet Narodowy Polski.


Pozdrawiam,
Buzzy ;-)