Odpowiedzi

2009-10-01T23:06:39+02:00
Dowolny bok trójkąta ma mniejszą długość od sumy długości pozostałych boków .

Dowolny bok trójkąta ma mniejszą długość od sumy długości pozostałych boków. Na rysunku jest trójkąt, którego boki mają długość 3,4,2. Zachodzą więc następujące nierówności: 3<4+2, 4<3+2, 2<3+4.