A) wyjaśnij, czym zajmuja sie speolodzy.

b) korzystając ze strony internetowej http://speleo.pl/jaskinie2-pl.html określ na jakie niebezpieczeństwa są narażeni speolodzy i z jakimi trudnoścciami zmagają się podczas eksploracji jaskiń

c)sformułuj kodeks zawierający 5 zasad, którymi powinny kierować się osoby zwiedzające jaskinie, aby zapobiec ich niszczeniu;


pilne!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:19:08+01:00
A) speleolog- grotołaz, jaskinioznawca (czyli ktoś, kto zajmuje się badaniem jaskiń)
b) Speleologia jest trudną dziedziną. Naukowcy narażeni są na prace w niskim położeniu, więc z niskim ciśnieniem, z niskimi temperaturami i niskimi zawartościami tlenu. Panuje tam też duża wilgoć. Oprócz tego mimo wszystko jest możliwość, że jaskinia się zawali.
c) 1. Zawsze mieć przy sobie latarkę.
2. Chodzić, aby nie uszkodzić naturalnych dzieł sztuki, ani organizmów tam żyjących.
3.Zachowywać rozwagę - ostrożnie stawiać stopy.
4. Podziwiać jaskinię, ale nie dotykać każdej napotkanej rzeczy, aby jej nie zniszczyć.
5. Chodzić wyłącznie tam, gdzie mamy pozwolenie.
167 4 167