Hej wszystkim ;**
mam takie głupie zadanie;((
i nie wiem jak go zrobić.pomozecie?
(sporządź notatkę na temat życia oraz pogladów filozoficznych sokratesa i platona.skorzystaj z encyklopedii lub ze słownika filozofii)

to jest w książce Słowa na czasie [I gim] xD(jakby co ;p)
str.42

naprawdę byłabym Wam wdzięczna ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T11:06:37+02:00
Sokrates filozof grecki urodził się w Atenach w 469p.n.e,był synem rzeźbiarza Sofroniksosa i akuszerki Fainarety,żył ze swoją żoną Ksantypą trojgiem dzieci w Atenach.Trzykrotnie brał udział w wyprawach wojennych w ,których odznaczył się męstwem.Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych dzieł.Został jednak uwieczniony w dialogach swego ucznia Platona.
Przeciwstawiał się sofistom,przemawiał za możliwością autentycznego poznawania świata i wiedzy.
W etyce sformułował pogląd ,że żaden człowiek nie czyni zła świadomie.Według Sokratesa prawdziwa droga do wiedzy prowadzi przez dialog.Nauczanie filozofa było powodem rozłamów w społeczeństwie,ponieważ przeciwstawiało się ono tyranii.W 399p.n.e.został oskarżony o bezbożność i demoralizowanie młodzieży.Skazany został na śmierć przez wypicie trucizny.(cykuty)
Platon urodził się w Atenach,pochodził ze znakomitego rodu.Studia filozoficzne rozpoczął pod kierunkiem Kratyla,potem przez 8 lat był uczniem Sokratesa po jego śmierci wraz z innymi uczniami opuścił Ateny i podróżował między innymi po Grecji,Egipcie.Wyjściowym punktem jego nauki było pojęcie idei,mających swe źródło poza światem codziennego doświadczenia.Idee są poza czasowe,niezmienne i istniejące w świecie idealnych form.Platon wyróżnił też byt rzeczy.Rzeczy są odbiciem tzn. cieniem idei ponieważ człowiek przynależy do bytu rzeczy.Filozofia Platona odrzuca racjonalizm nauk(dochodzenie twierdzeń na podstawie eksperymentów)na rzecz argumentacji.Idee o znaczeniu ontologicznym czy logicznym nie tworzą bezładnego zbioru ,ale są uporządkowane w pewną hierarchię na,której szczycie znajduje się idea dobra.Poglądy psychologiczne i polityczno-społeczne są ściśle ze sobą związane.Dusza ludzka posiada trzy części:rozumną, impulsywną i zmysłową.Te części są ze sobą ściśle związane co daje nam sprawiedliwość.Analogicznym jest ustrój społeczeństwa składa się on również z trzech części.Części rozumnej duszy odpowiada klasa filozofów,intelektualistów,która powinna rządzić państwem,części impulsywniej warstwa wojowników i trzeciej ostatniej części zmysłowej klasa:rolników,rzemieślników,która powinna się starać o zaspokojenie materialnych potrzeb.W państwie,w którym te trzy klasy są sobie nawzajem podporządkowane panuje harmonia i sprawiedliwość.Nie ma tu miejsca dla indywidualistów np.poetów.Platon zmarł ok.427r.p.n.e.
Zachowało się 35 dialogów Platona,m.in."Gorgiasz(o retoryce),"Fajdros(o stosunku duszy do idei)".
1 5 1