Jeśli na ciało działają siły o jednakowym kierunku i zwrocie, to wypadkowa ma wartość
równą sumie wartości tych sił i taki jak one kierunek i zwrot. Trzej siłacze ciągną ciężki
pojazd, działając siłami o wartościach 1kN; 1,4kN; 1,5kN o jednakowych kierunkach i
zwrotach. Oblicz:
• Wartość siły wypadkowej, którą siłacze działają na pojazd
• Wartość przyspieszenia pojazdu, jeśli jego masa wynosi 1,3*106g

1

Odpowiedzi

2010-01-24T16:20:09+01:00