Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T16:14:06+01:00
Charakterystyczną cechą Rynku jest układ trzech ulic wychodzących pod kątem prostym z każdej pierzei placu, oraz nieregularność w postaci lejkowatego początku ulicy Grodzkiej, w miejscu której teoretycznie powinny znajdować się dwie, prostopadłe względem siebie ulice.

Według XIII-wiecznej koncepcji twórców, Rynek nie był w żadnej mierze placem, lecz miejscem funkcjonowania zabudowy handlowej, która pierwotnie należała do władcy - dopiero król Kazimierz Wielki zrzekł sie na rzecz miasta praw do większości obiektów znajdujących się na Rynku. Prawa obowiązujące w średniowieczu zabraniały prowadzenia handlu poza obszarem głównego placu handlowego - stąd takie przeznaczenie tego miejsca.
3 1 3