Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Max3
  • Początkujący
2010-01-24T16:18:02+01:00
Cóż...
Kozacy- nazwa odnosząca się do grupy ludności o charakterze wieloetnicznym z dominującym substratem ruskim, zamieszkującej stepy położone na południe od księstw ruskich, określająca później także rodzaj osadnictwa wojskowego na zasiedlanych pogranicznych ziemiach Rosji i Rzeczypospolitej.
Latyfundia- powstały w średniowieczu i do XVIII wieku stanowiły o znaczeniu gospodarczym i politycznym właścicieli.
lisowczycy- oddział lekkiej jazdy polskiej sformowany w 1615, pierwotnie jako konfederacja żołnierska pod wodzą pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego.
abdykacja- zrzeczenie się tronu.
rejestr- spis Kozaków, których Rzeczpospolita wykorzystywała jako żołnierzy zaciężnych w służbie wojskowej do obrony południowo-wschodnich kresów ( ziem ruskich na krańcach Wielkiego Księstwa Litewskiego, które stały się następnie częścią Korony w przededniu Unii Lubelskiej ) przed najazdami Tatarów krymskich.
4 3 4
2010-01-24T16:23:59+01:00
Abdykacja-zrzeczenie się tronu i przysługujących z tego tytułu praw przez panującego monarchę
Latyfundia-wielkie posiadłości ziemskie
Lisowczycy – to oddział lekkiej jazdy polskiej
Kozacy-nazwa odnosząca się do grupy ludności o charakterze wieloetnicznym z dominującym substratem ruskim,
rejestr- spis Kozaków, których Rzeczpospolita wykorzystywała jako żołnierzy zaciężnych w służbie wojskowej
9 4 9