Z.8
Pewien pierwiastek zawiera 79% izotopu o liczbie masowej 24, 10% izotopu o liczbie masowej 25 i 11% izotopu o liczbie masowej 26. Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

z.9
Pewien pierwiastek zawiera 96,02 % izotopu o liczbie masowej 32, 0.75% izotopu o liczbie masowej 33, 4.21% izotopu o liczbie masowej 34u, i 0,02% izotopu o liczbie masowej 36. Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

2

Odpowiedzi

2010-01-24T18:04:19+01:00
Zadanie 8

(24*79 % + 25*10 % + 26*11 % )/100 % = (1896 + 250 + 286)/100 % = 24,32u

Odp.Magnez


zadanie 9
(32*96, 02% + 33*0,75% + 34*4,21)/100% = 32,4253 u

Odp.Siarka
2010-01-24T18:33:53+01:00
(24*0.79+25*0.1+26*0.11)=(18.96 + 2.5 + 2.86)=24,32u
24,32u -> Magnez

(32*0.9602+33*0.0075+34*0.0421)=32,4253u
32,4253u ->Siarka