Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T16:25:47+01:00
Oczywiście że zależy im większa temperatura tym większe drgania jonów dodatnich a co za tym idzie mniejsdza swoboda przepływania elektronów

Pozdrawiam Artur:)
37 1 37
2010-01-24T21:21:23+01:00
Tak, opór zależy od temperatury. Wynika to z zachowania się cząsteczek materiału opornika.
Opór w danej temperaturze wyraża się wzorem:

R = R₀(1 + αλt)
gdzi:

R - opór w danej temperaturze
R₀ - opór w ustalonej temperaturze podstawowej np. 0°C
α - współczynnik termiczny oporu
λt - odchylenie temperatury od podstawowej
21 4 21