Prosze o przetlumaczenie
film opowiada o weteranie.Po śmierci swego brata bliźniaka otrzymuje szansę na pracę w ramach programu Avatar
Głównym powodem Ziemskich ekspedycji na Pandorę jest chęć pozyskania jedynego w swoim rodzaju związku chemicznego unobtanium, który jest nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym, zachowującym swe właściwości w temperaturze pokojowej.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T21:01:02+01:00
Weteranie.....video tells the story of the death of his twin brother is an opportunity to work within the program Avatar Earthly main reason for the expedition Pandora is the desire to gain a unique chemical compound unobtanium, which is a high-temperature superconductors, that maintains its properties at room temperature.