Oblicz: 12% kwoty 30 zł
35% kwoty20 zł
150% masy 32 kg
2.5 % kwoty 1000zł
12,5 kwoty 800 $
3,3% kwoty 150 euro
1,5 % liczby 5
o,1 % liczby 220
12% kwoty 50000zł
125% masy 3000kg
0,2% objętosci 170l
2,1% masy 40t.
Błagaammn pomocy xd

3

Odpowiedzi

2010-01-24T16:40:53+01:00
12% z 30zł = 0,12 x 30zł = 3,60zł
35% z 20zł = 0,35 x 20zł = 7zł
150% z 32kg = 1,5 x 32kg = 48kg
2,5% z 1000zł = 0,025 x 1000zł = 25zł
12,5% z 800$ = 0,125 x 800$ = 100$
3,3% z 150 euro = 0,033 x 150 = 4,95€
1,5% liczby 5 = 0,015 x 5 = 00,075
0,1% z 220 = 0,22
12% z 50000zł = 6000zł
125% z 3000kg = 3750kg
0,2% z 170l = 0,34l
2,1% z 40t = 0,84t
2010-01-24T16:43:11+01:00
A) 12%x30= 0,12x30=3.6
b)35% x20 zł=0.35x20=7
150% x 32 kg=1.5x32=48
2.5 % x1000zł=0.025x1000=25
12,5 x 800 $=0.125x800=100
3,3%x 150 euro=0.033x150=4.95
1,5 % x 5=0.015x5=0.075
o,1 % x 220=0.001x220=0.22
12% x 50000zł=0.12x50000=6000
125% x 3000kg=1.25x3000=3750
0,2% x 170l=0.002x170=0.34
2,1% x 40t.=0.021x40=0.84
2010-01-24T16:47:21+01:00
Korzystasz z metody krzyzowej jak:
30zl to 100%
to x------12%
czyli 12*30/100 wynik to 3,6
lub prosciej
100% potraktuj jako calosc(1), czyli:
12% to bedzie 0,12, a wiec 30zl *0,12 = 3.6 itd dla pozostalych
20zl*0,35=7
32kg*1.5=52.5
1000zl*0.025=25
800$*0.125=100
150$*0.033=4.95
5*0.015-0.075
220*0.001=0.22
50000zl*0.012=600
3000kg*1.25=3750
170l*0.002=3.4
40t*0.0021=0.84