Odpowiedzcie na te pytania na dziś bo na jutro czeba mi ale krótko 4-5zadniach.
1.o CZYM mówi przypowieść o nasieniu rzuconym na ziemię.
2.przypowieść o sieci
3. przypowieść o perle
4.przypowieść o talentach
5.Co to jest cud i jaki jest jego religijny sens .
6.co jest warunkiem cudu ze strony człowieka.
7.co to jest jest nawrócenie religijne.
8.jakie wydarzenie było początkiem publicznej działalnośći Jezusa.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T17:05:42+01:00
1. Przypowieść ta mówi nam o Siewcy, Który wyszed na pole siać, jedne ziarna padły na drogę, wydziobały je ptaki. Drugie na miejsca skaliste, ale tam było za mało ziemi i wnet powschodziły, bo ziemia nie była głęboka, lecz słóńce wzeszło i spałiło je. Jeszcze inne padły na ciernie, lecz one je wybujały. Ostanie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedne stokrotny, drugie drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

2. Przypowieść mówi nam o Królestwie Niebieskim, które podobne jest do sieci, odnosi się do prawd ostatecznych. Sieć która zostaje wyrzucona w morze zgarnia różne gatunki ryb. Gdy zostaje wyciągnięta na brzeg, dzieli się na ryby dobre, wsadzone do naczynia, a złe zostaja odrzucone. Podobnie będzie na Sądzie Ostatecznym, będzie podzia na dobrych i złych. Dobrzy dostaną się do Nieba, żli zaś srąceni zostaną do piekieł.

3. Królestwo Niebieskie podobne jest do kupca, który poszukuję pięknych pereł. Gdy znajduje jedną, sprzedaje wszystko co ma i kupuje ją.

4. Pewien bogaty człowiek udawał się w daleką podróż. Zwołał, więc sługi i rozdał im swój majątek, aby go mnożyli. Jednemu dał 5 telentów, drugiemu 2, trzeciemu zaś 1. Dwóch pierwszych puściło je w obieg i dzięki temu zyskali drugie tyle. Trzecie zaś zakopał talent i nie skorzystał z tego.
Gdy Pan powrócił wynagrodził wsych sług, zaś trzeciego ukarał.

To jest i tak dużo... Punktów mało... Przykro mi