Odpowiedzi

2010-01-24T16:38:11+01:00
Pole powierzchni wewnętrznych ścian dane jest wzorem:

P = Ob * H, gdzie:
P - pole powierzchni
Ob - obwód koła
H - wysokość wieży

Ob = 2πr, gdzie
r - promień wieży

d = 2r - średnice wieży, czyli
Ob = 2πr = dπ

Podstawiając do początkowego wzoru:

P = Ob * H = d * π * H = 4 * 9 * π = 36π ≈
≈ 36 * 3,1415926 ≈ 113,09734
2 5 2
2010-01-24T21:54:19+01:00