Ile gramów znajduje się w:
a) 0,5 molu tlenu atomowego
b)0,5 molu tlenu cząsteczkowego
c)2,0 mola wapnia
d)2,5 mola złota

Ile cząsteczek znajduje się w
a) 2 molach kwasu solnego, HCL

Oblicz ile gramów poszczególnych substancji należy odważyć aby próbki zawierały:
a) 2 mole żelaza, Fe
b)3 mole kwasu siarkowego, H2SO4
c)4 mole azotanu (V) wapnia, Ca(NO4)2

1

Odpowiedzi

2010-01-24T17:16:12+01:00
Część I
n=ms/M
ms=n*ms
a)
0,5*16=8gram
b)
0,5*2*16(bo O₂)=16gram
c)
2*40=80gram
d)
2,5*197=492,5
część II
1mol--6,02*10²³cz
2mol--x
x=12,04*10²³cz
część III
2*Fe(razy masa molowa tego pierwiastka)=2*56=112
3H₂O+3SO₃->3H₂SO₄
Masa molowa H₂O=18g/mol
3mol H₂O=54g/mol
masa molowa SO₃=80g/mol
3SO₃=240g/mol
c)podobnie jak wyżej