Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:20:48+01:00
Привет Вика!
На мазурках есть очень файние. Люди очень милы. Я познала там одного парня. Зовется Карл. Рассказал мне о своей семье. Я хочу абис Ты о том также знала, потому что ты являешься моей подругой.
Зовется Карл Новак. Имеет тринадцать лет и проживает в России так как мы. Интересуется футболом и волейболом. Повседневно ездит на тренинги. В настоящий момент когда есть каникулы проживают в Польше на мазурках у бабушки.Имеет двух сестер. Моника и Аниа. Моника имеет десять лет, и Аниа имеет двенадцать. Его мама зовется Тереза и имеет сорок лет, и его папа зовется Роберт и имеет сорок пять лет. Карл очень красив. Имеет небесные глаза и темные волосы. Учится хорошо. Пообещал мне, что как приедет в Россию то меня посетит. Тогда Тебе его покажет.
Я приветствую горячо Аниа
ПС. Что у Тебя ?
Cześć Wika !
Na mazurach jest bardzo fajnie. Ludzie są bardzo mili. Poznałam tam jednego chłopaka. Nazywa sie Karol. Opowiedział mi o swojej rodzinie. Chcę abyś Ty o tym też wiedziała, bo jesteś moją przyjaciółką.
Nazywa się Karol Nowak. Ma trzynaście lat i mieszka w Rosji tak jak my. Interesuje się piłką nożną i siatkówką. Codziennie jeździ na treningi. Teraz kiedy są wakacje zamieszkuje w Polsce na mazurach u babci. Ma dwie siostry. Monika i Ania. Monika ma dziesięć lat, a Ania ma dwanaście. Jego mama nazywa się Teresa i ma czterdzieści lat, a jego tata nazywa się Robert i ma czterdzieści pięć lat. Karol jest bardzo ładny. Ma niebieskie oczy i ciemne włosy. Uczy się dobrze. Obiecał mi, że jak przyjedzie do Rosji to mnie odwiedzi. Wtedy Ci go pokaże.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T22:05:40+01:00
Привет Илы!
B горах есть очень файние. Люди очень миля. Я познала там одного парня. Зовется Карл. Рассказал мне о своей семье. Я хочу абис Ты о том также знала, потому что ты являешься моей подругой.
Зовется Карл Новак. Имеет тринадцать лет и проживает в России так как мы. Интересуется футболом и волейболом. Повседневно ездит на тренинги. В настоящий момент когда есть каникулы проживают в Польше на мазурках у бабушки.Имеет двух сестер. Моника и Аниа. Моника имеет десять лет, и Аниа имеет двенадцать. Его мама зовется Тереза и имеет сорок лет, и его папа зовется Роберт и имеет сорок пять лет. Карл очень красив. Имеет небесные глаза и темные волосы. Учится хорошо. Пообещал мне, что как приедет в Россию то меня посетит. Тогда Тебе его покажет.
Я приветствую горячо Аниа
ПС. Что у Тебя ?
Cześć Ela !
W górach jest bardzo fajnie. Ludzie są bardzo mili. Poznałam tam jednego chłopaka. Nazywa sie Karol. Opowiedział mi o swojej rodzinie. Chcę abyś Ty o tym też wiedziała, bo jesteś moją przyjaciółką.
Nazywa się Karol Nowak. Ma trzynaście lat i mieszka w Rosji tak jak my. Interesuje się piłką nożną i siatkówką. Codziennie jeździ na treningi. Teraz kiedy są wakacje zamieszkuje w Polsce na mazurach u babci. Ma dwie siostry. Monika i Ania. Monika ma dziesięć lat, a Ania ma dwanaście. Jego mama nazywa się Teresa i ma czterdzieści lat, a jego tata nazywa się Robert i ma czterdzieści pięć lat. Karol jest bardzo ładny. Ma niebieskie oczy i ciemne włosy. Uczy się dobrze. Obiecał mi, że jak przyjedzie do Rosji to mnie odwiedzi. Wtedy Ci go pokaże.