Odpowiedzi

2010-01-24T16:56:58+01:00
Δt = 1500 - 20 = 1480
V = 20cm * 10cm * 5cm = 0,2m * 0,1m * 0,05m = 0,001 m³

ro = 7874 kg/m³ - gęstość żelaza
m = V * ro = 0,001 * 7874 = 7,874 kg [m³ * kg/m³]

cw = 440 J/kg*K - ciepło właściwe żelaza
Należy dostarczyć tyle energii:
ΔE = m * Δt * cw =
= 7,874 * 1480 * 440 [kg * K * J/kg*K = J] =
= 5 127 548,8 J
3 2 3