Odpowiedzi

2010-01-24T16:46:53+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja_Apostolska
Tutaj masz linka i znajdziesz tam wszystko co potrzbujesz:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T17:05:09+01:00
W katolicyzmie i prawosławiu Tradycja Apostolska (lub po prostu Tradycja) to część depozytu wiary niezapisana w Biblii, objawiona Apostołom przez Chrystusa i Ducha Świętego, przekazywana początkowo ustnie przez Kościół. Traktowana jest za źródło wiary równorzędne Biblii lub Biblię określa się jako spisaną część Tradycji. Protestantyzm odrzuca tradycję apostolską w myśl zasady Sola scriptura.

Tradycja jest więc pojęciem szerszym od Biblii i z tego powodu w Kościele katolickim uznaje się Tradycję Apostolską jako w pewnym sensie nadrzędną wobec Pisma świętego, zgodnie z przekonaniem, że Słowo spisane jest wtórne wobec Słowa Bożego. Historyczno-krytyczna metoda interpretacji Biblii jest w Kościele katolickim uważana za niewystarczającą do właściwego rozumienia, przyjęcia i nauczania Słowa Bożego. W celu uniknięcia błędów wynikających z ludzkiej omylności konieczne jest oparcie się na wypływającym z Tradycji Apostolskiej Magisterium Kościoła.