1.Wykształcenie się profilu glebowego jest uzależnione od : ................... (podaj 4 przykłady)
2.Wymień czynniki wpływające na twojrzenie się profilu glebowego : ................... (podaj 6 przykładów)
3.Największe obszary zajmują gleby : ............. (podaj 4 przykłady)
4.Określ obszary występowania w Polsce czarnoziemów : .................( napisz jak najkrócej , ponieważ mam na to tylko dwie linijki )
5.Co rozumiesz przez rekultywację glebi czy jest ona opłacalna ekonomicznie ? ........................ (też jak najkrócej , mam tylko wie linijki)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T17:02:35+01:00
1.Wykształcenie się profilu glebowego jest uzależnione od :
- zwietrzliny
- próchnicy
- powietrza
- wody

2.Wymień czynniki wpływające na tworzenie się profilu glebowego:
- klimat
- podłoże skalne
- świat organiczny
- czas
- rzeźba terenu
- działalność człowieka

3.Największe obszary zajmują gleby :
- laterytowe
- czerwonoziemy
- pustynie
- półpustynie

4.Określ obszary występowania w Polsce czarnoziemów :
W Polsce czarnoziemy możemy spotkać jedynie na nielicznych terenach – łącznie ok. 1% powierzchni, głównie na Wyżynie Lubelskiej i Kielecko-Sandomierskiej oraz na przedpolu Karpat i Sudetów